สภ.อมก๋อย Omkoi Police Station

พ.ต.อ.อรรคเดช เตจ๊ะราษฏร์
รรท.ผกก.สภ.อมก๋อยBrand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สถานภาพกำลังพล

สภาพกำลังพลทั้งหมด จำนวน 0 นาย แยกเป็น
   - นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 0 นาย
   - ตำรวจชั้นประทวน 0 นาย

243 หมู่ 1 ถ.เจริญทัศนา อ.อมก๋อย ช.เชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053-467066   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top